mój syn choruje na tiki nerwowe wokalne dostał argentum nitricum 30 co to jest

Lek homeopatyczny: azotan srebra. Chemiczna formułka: AgNO3.
Opis z Wikipedia.org:
“Azotan(V) srebra(I) (inaczej lapis od łac. lapis infernalis kamień piekielny), AgNO3 nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu azotowego i srebra. Związek ten został odkryty przez Alberta Wielkiego. Otrzymuje się go w reakcji stężonego kwasu azotowego z metalicznym srebrem zgodnie z zapisem: 3Ag + 4HNO3 3AgNO3 + NO + 2H2O
Azotan srebra jest bezbarwnym, krystalicznym ciałem stałym o gęstości 4,35 g/cmł. Jest on bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, co jest wyjątkiem wśród soli srebra(I), których rozpuszczalność rzadko przekracza 1 g na 100 g H2O. Rozpuszczalność AgNO3 bardzo szybko wzrasta wraz z temperaturą: dla temperatury 0 °C wynosi 120 g na 100 g H2O, dla 20 °C 215 g, dla 80 °C 669 g, a dla 100 °C 1024 g. Odczyn roztworu jest lekko kwaśny. Azotan srebra topi się w temperaturze 212 °C. Po podgrzaniu powyżej 444 °C rozkłada się z wydzieleniem srebra, dwutlenku azotu i tlenu: 2AgNO3 2Ag + 2NO2 + O2
Azotan srebra ma właściwości utleniające. Działa żrąco na skórę, pozostawia trudne do usunięcia czarne plamy z rozdrobnionego metalicznego srebra (co było przyczyną nadania mu nazwy kamień piekielny). Lapis służy do otrzymywania innych związków srebra. Jest używany w chemii analitycznej np. do wykrywania aldehydów (próba Tollensa). Używa się go także do srebrzenia luster, do otrzymywania halogenków srebra (przede wszystkim bromku srebra) używanych jako substancje światłoczułe w technice fotograficznej, do produkcji materiałów wybuchowych (np. acetylenek srebra). Ze względu na właściwości bakteriobójcze i przyżegające, od początku XX w. azotan srebra jest stosowany w medycynie jako środek antyseptyczny np. podczas zabiegu Credégo, lapisowania zębów, a także do kauteryzacji. Jest składnikiem maści stosowanej w trudno gojących się ranach (Unguentum Argentii nitratis compositum tzw. maść Mikulicza)[6]. Preparaty farmaceutyczne azotanu srebra mogą zawierać znaczne ilości azotanu potasu jako substancji pomocniczej[7], np. pałeczki “Lapis” (Argentum nitricum cum Kalio nitrico in bacillis) zawierały stop 33,33% azotanu srebra i 66,67% azotanu potasu[8][9].”

Kategorie: Zapytaj homeopatę

error: Content is protected !!