Witam.Czy,mogę Cię prosić o przedstawienie obrazu tego leku,oczywiście, jeśli Ci czas na to pozwoli.

Lac equinum
Mleko konia  stosunkowo nowy lek, można by było przez cały weekend na ten temat wykładać, postaram się tutaj skupić na najważniejszym:
Badanie leku wykazało, że osobnicy, którzy testowali na sobie lek Lac equinum byli często niezadowoleni i czuli się nieszcześliwi. Na podstawie tego badania można było wywnioskować, że konie są najprawdopodobniej najbardziej nieszczęśliwymi i niezadowolonymi istotami naszej ziemi. Szukając przyczyn w historii dowiadujemy się że konie już od dawna wykorzystywane były do ciężkich i poniżających prac, wykorzystywne były w walkach na polu bitwy. We współczesnym świecie niewiele już pozostało koni dzikich, w większości są udomowione i przeznaczone do konkretnych celów! Dlaczego tak sie stało?
Jednym z powodów jest ich naturą. Konie są kooperatywnymi i towarzyskimi zwierzętami, okazują wielką ochotę przypodobania się swojemu \”panu\” i mają z nim bliski kontakt. Zatrudnione, pracują praktycznie bez przerwy. Ich życie to wieczna, cieżka praca.
Mężczyzna, który brał udział w próbie leku Lac-eq opisał to trafnie w ten sposób: \”Ciągła walka, zatratuje grunt pod nogami, czynie mój obowiązek, wszystko robię do czego się zobowiązałem, ale moje życie zaczyna się rozpadać.. życie jest ciężkie\”.
Lac-eq jest lekiem z królestwa zwięrząt. Charakterystyczne chechy w tematyce zwierzęcej to np.: ruch, dzikość, aktywność, instynkt, wstręt, brutalność, siła, wolność, nieobliczalność, konkurencja, popędy (jedzenie, sex), atak, hierarchia, stado, temat poniżania, komunikacja, język, mowa itp.
Charakterystyczna cecha dla leków powstałych z mleka zwierząt jest zakłócony związek z matką. Poczucie braku miłości, rozstanie (dlatego często leki te przepisywane są dla dzieci niechcianych, często dręczonych, wykorzystywanych sexualnie żyjących w inzeście).
Pacjęci potrzebujący leki z mleka zwierząt mają niską samoocene dlatego czują się często nie kochani według motta: nie jestem wystarczająco dobry, nie jestem nic wart.
Często pojawiaja się u takich pacjentów tematyka bliskości i dystansu, przez to problemy w związkach. Równie często spotykamy w grupie tych leków wcześniej wspomniany konflikt pomiędzy matką a dzieckiem jak i przynależność do własnej rodziny.
Pacjent potrzebujący Lac-eq żyje często wewnętrznej sprzeczności. Jedna strona jego natury chce być niezależna, druga natomiast jest często dominowana przez innych.
Najlepiej przedstawia tą sprzeczność znany nam często wizerunek potężnego konia, który jednak pomimo swojej wielkości i siły daje się zdominować, prowadzić porzez siedzącego na nim jeźdzca. Często to właśnie uczucie zdominowania, prowadzi do wszelkiego rodzaju ubytków na zdrowiu.
Typy Lac-eq mogą, potrafią się też przeciwstawiać, uczucie wolności, niezależności jest dla nich równoznaczne z posiadaniem odpowiednich środków finansowych aby nie czuć się od innych zależnym. Lac-eq najczęściej nie ucieka do swojej wolności, zostaje na dawnej pozycji i daje się często zdominować. Jednym z powodów takiego zachowania jest uczucie strachu przed samotnością. W stadzie (rodzinie) czuje się potrzebny, wydajny i mimo wszystko bezpieczny. Dla tych momentów, uczuć zgadza się być czesto dominowany, zajeżdżany przez innych domowników!
Ja osobiście zanim przepisze taki lek szukam u pacjenta tematyki związanej z tematyką związaną z koniem. Na przykład zamiłowanie, wielka fascynacja konmi (zainteresowanie ich naturą czy też jazdą konną), sny o nich, wyraźne zniechęcenie do tych zwierząt były by w tym wypadku pożądane.

error: Content is protected !!