Działanie środków wywołujących chorobę sprawdzał najpierw sam Samuel Hahneman a później jego uczniowie. W wyniku tych skomplikowanych testów służących charakterystyce leku, powstawały wciąż nowe obrazy leków homeopatycznych..

Zostały one później dokładnie zanotowane i opisane w odpowiednich książkach tzw. “Materia Medica“.

Aby wykluczyć szkodliwość otrzymanych substancji Hahnemann zdecydował je dodatkowo rozcięczyć. W wyniku tego procesu zauważył on, iż wraz z większym rozcięczeniem wzrasta nie tylko skuteczność ale również trwałość środka. Ten sposób otrzymywania leków (poprzez wstrząsanie i rozcięczanie) stosowany jest w homeopatii do dnia dzisiejszego. Podobnie jak ówczesne spostrzeżenia i notatki zawarte wtedy w encyklopedii leków homeopatycznych (Materia Medica) są do dnia dzisiejszego nie tylko stosowane ale również ciągle rozszerzane i uzupełniane.

Zarówno wtedy jak i teraz, leki homeopatyczne dobierane są z królestwa minerałów, zwierząt, roślin i innych. Dzisiejsza “Materia Medica“zawiera ponad 8500 sprawdzonych i wykorzystywanych leków.”

error: Content is protected !!