Mahesh Ghandi – Pogłębienie w osobisty model ewolucji

Cykl pierwszy: 

12 lekcji x 1,5-2 godz. – ponad 20 godzin 

Koszty 12 wykładów – 1530 zł

1 – 

2 – coca

3 – kali-br

4 – cypra-e

5 – bor-met

6 – ulm-c

7 – lac-c

8 – camph

9 – iod

10 – 

11 – 

12 – lim-b-c

 

Mahesh Gandhi przedstawia przegląd korzystnego związku między homeopatią i psychiatrią oraz opracowanym przez siebie PEM (Personal Evolution Model – osobisty model ewolucji), zgodnie z jego najnowszymi wynikami. Kurs jest dla zarówno początkującego jak i zaawansowanego homeopaty lub studenta homeopatii. Możliwość zdobycia dobrej podstawy do wszystkich dalszych wykładów.

Po terminowej rejestracji i przelewie bankowym otrzymasz e-mail z linkiem powiększającym, za pomocą którego możesz zalogować się do wirtualnej sali wykładowej.

DR. MAHESH GANDHI

Mahesh Gandhi jest obecnie jednym z wielkich pionierów homeopatii. W szczególności jego „Model Ewolucji Osobistej” (PEM), który z powodzeniem stosuje już od kilku lat, nawet przy najcięższych chorobach psychiatrycznych, i który dalej rozwija, stał się pionierem dla wielu homeopatów. Główny nacisk kładziony jest na rozwój jednostki w analogii do ewolucji przyrody, jaką znamy już z porządku w układzie okresowym oraz od Michała Yakira i Scholtena w królestwie roślin. Gandhi również w dużym stopniu opracował etapy ewolucji w królestwie zwierząt i ma już w praktyce obiecujące doświadczenia. Jako psychiatra, Gandhi jak żaden inny rozumie podstawowe problemy pacjenta, które postrzega jako wyraz jego osobistego poziomu rozwoju, aby zaklasyfikować je do odpowiednich podklas królestw natury, a tym samym określić środek zaradczy, który odpowiada temu poziom rozwoju. Z tego punktu widzenia choroba jest więc niczym innym jak oporem wobec własnego rozwoju. Metoda ewolucji doskonale uzupełnia stosowane dotychczas podejścia homeopatyczne, zwłaszcza podejście do doznania witalnego. W praktyce okazuje się szczególnie pomocny, gdy jak to często bywa, nie objawia się to wyraźnie lub gdy występuje tylko kilka charakterystycznych objawów. Pozwól się zainspirować i zachwycić jednego z najbardziej doświadczonych psychiatrów i homeopatów na świecie.

O dr Maheshu Gandhim

Uzyskał stopień doktora psychiatrii w zakresie medycyny współczesnej w 1981 r. Z zamiłowania do nauczania, przez prawie 10 lat wykładał w szpitalach i szkołach medycznych. Napisał książkę z psychiatrii, która jest bardzo popularna wśród studentów medycyny. Dr Gandhi był honorowym i kierownikiem oddziału psychiatrii w prestiżowej szkole medycznej w Bombaju, ale zrezygnował, by zająć się homeopatią. Jest także współautorem wielu książek na tematy związane z psychiatrią. Jest bardzo blisko związany z dr Rajanem Sankaranem od ponad 15 lat. Siedział z nim codziennie przez wiele lat, a następnie raz w tygodniu siedział z nim w jego klinice, do niedawna i widział głównie przypadki psychiatryczne. Dr Gandhi był prelegentem na wielu swoich seminariach homeopatycznych organizowanych dla studentów indyjskich i zagranicznych. Śledził szkołę / model podejścia doktora Sankarana w homeopatii, a wiele przypadków doktora Gandhiego zostało opublikowanych w jego nowej książce „Inside into Plants”. Dzięki doświadczeniu dr Gandhiego w psychiatrii miał okazję leczyć wiele przypadków psychiatrycznych. To dało mu wspaniały wgląd w homeopatyczne leczenie przypadków związanych z psychiatrią. Wiele razy w roku naucza w grupie o nazwie „Homoeopathic Study Circle”, w której ponownie chętnie uczęszczają homeopaci w Bombaju. Dr Gandhi był zapraszany na całym świecie do wielu części świata, takich jak Izrael, Bułgaria, Chorwacja, Jugosławia, Republika Południowej Afryki, Nowa Zelandia, USA i Rosja itd., Aby prowadzić seminaria z homeopatii. Od kilku lat ma studentów, którzy przyjeżdżają z różnych krajów do Indii i siedzą w jego klinice przez kilka tygodni, aby zdobyć doświadczenie kliniczne w homeopatii.

Dr Gandhi jest honorowym wykładowcą wizytującym w The College of Management na studiach podyplomowych i dyplomowych w Tel Awiwie w Izraelu. Otrzymał dyplom z homeopatii na uczelni za zasługi dla tej instytucji przez ostatnie sześć lat. Obecnie jest w trakcie pisania książki o homeopatii, aby podzielić się niektórymi swoimi doświadczeniami, zwłaszcza w dziedzinie psychiatrii. Od ponad 10 lat wykłada przedmioty związane z psychiatrią w szpitalach i na uczelniach medycznych, a także jest współautorem wielu książek z tej dziedziny. Był kierownikiem oddziału psychiatrii w prestiżowej szkole medycznej w Bombaju, ale zrezygnował z zainteresowania homeopatią. Jest także współautorem wielu książek na tematy związane z psychiatrią. Dr Gandhi był bardzo blisko związany z dr Rajanem Sankaranem od ponad 15 lat. Siedział z nim codziennie przez wiele lat, a następnie raz w tygodniu siedział z nim w jego klinice, do niedawna i widział głównie przypadki psychiatryczne. Wiele przypadków dr Gandhiego zostało opublikowanych w jego nowej książce „Inside into Plants”. Dr Gandhi był zapraszany z całego świata do wielu części świata, takich jak Izrael, Bułgaria, Chorwacja, Serbia, RPA, Nowa Zelandia, Japonia, Rosja i Stany Zjednoczone, aby prowadzić seminaria z homeopatii. Od kilku lat ma studentów, którzy przyjeżdżają z różnych krajów do Indii i siedzą w jego klinice przez kilka tygodni, aby zdobyć doświadczenie kliniczne w homeopatii. Dr Gandhi jest obecnie w trakcie pisania książki o homeopatii, aby podzielić się niektórymi swoimi doświadczeniami, zwłaszcza w dziedzinie psychiatrii.

Warunki uczestnictwa i rezygnacja

Twoja rejestracja zostanie potwierdzona dopiero po otrzymaniu płatności. Wszystkie informacje o pacjentach są ściśle poufne przez przysięgę zachowania tajemnicy.

Po terminowej rejestracji i przelewie bankowym otrzymasz e-mail z linkiem powiększającym, za pomocą którego możesz zalogować się do wirtualnej sali wykładowej. W przypadku problemów technicznych Remi, nasz kompetentny i przyjazny technik, oferuje również osobiste wsparcie.  

Nauczyciel

error: Content is protected !!