Jakie są generalnie wskazania dla takich granulek?

Sokrates właśnie został zatruty tą rośliną. Jego śmierć spowodował całościowy paraliż ciała. Również i w homeopatii Conium (Con) jest stosowany przy paraliżu wszelkiego rodzaju. Paraliż i zawroty głowy są dwa najczęściej obserwowane objawy podczas próby tego leku. Cieleśnie jest Conium stosowany również gdy nastąpiły cięszkie stany choroby jak n.p rak prostaty czy piersi. Wynika z tego iż Con jest często pomocniczy w głębokiej patologii tego typu. Conium może być również wtedy wskazany, gdy pacjent cierpiał na choroby tego typu w przeszłości. Łzawienia towarzyszące lęku przed światłem, przedwczesny wytrysk jak i impotencja oraz zgrubione węzły chłonne, to tylko kilka objawów należących do Conium. Lek ten może być wskazany gdy choroba się pogarsza w bardzo wolnym tępie, często wtedy gdy nastąpiła przez stłumienie naturalnych napędów sexualnych (Con jest n.p. często wskazany u kleryków). Człowiek do którego może pasować Conium jest materialny, praktyczny, „stojący oba nogami na ziemi” Jego duch coraz bardziej twardnieje (co też okazuje się w patologii: twarde guzy, nowotwory). Jego emocje stają się twarde i płytkie co na końcu objawia się w depresii i aptii. Jest on emocjonalnie zamknięty w sobie. Koncentracja jest nie najlepsza i często pacjent skarży się na tępy umysł i zamieszanie zmysłów. Człowiek ten jest pełen fantazji i ochoty, jednakże jest on bardzo wstydliwy, nie wie jak zapoznać np. kobietę (jeżeli jest to mężczyzna). Z tego względu chowa się w swoich 4 ścianach gdzie najlepjej się czuje i często masturbuje. Nie ma on wysokiego samopoczucia i woli zostawać sam gdyż boi się kontaktów z innymi ludźmi. Jest to spirytualny człowiek, wierzący (nawet i fantatycznie) w swoją wiarę, tak np. czuje się \"oczyszczony\" po wielodniowym poście. Reaguje bardzo wrażliwie na alkohol i wpada powoli w ogromną słabość która tak jak choroba, paraliż i inne jego dolegliwości powoli posuwa się na przód. Conium należ do rodziny „Umbelliferae” (selerowate, baldaszkowate). Cicuta, Aethusa, Phellandrium i inne należą również do tej rodziny. W lekach tych znajdziemy odczucia jak: nagły, niespodziewany akt przemocy i ataku, ciosy, nadużycia, wypadki, zranienia, brutalność, dzikość, zbicie, udeżenie  z pasywną reakcją jak: paraliż, słabość, apatia, znieczulenie  i aktywną jak: dziki atak, nagły napad emocjonalny, ucieczka, hysteria. Ludzie któży potrzebują leki z tej rodziny kompensują swoje problemy często tym, że w sytuacjach nagłego ataku są spokojni jak by nigdy nic (paraliż: ciała i uczucia!)

Kategorie: Zapytaj homeopatę

error: Content is protected !!