Opium

jest naturalnym produktem uzyskiwanym przez nacinanie niedojrzałych makówek maku lekarskiego (Papaver somniferum), jednorocznej rośliny należącej do rodziny Papaveraceae,

która obejmuje głównie roczne lub wieloletnie zioła oraz krzewy.

Jest prawdopodobnie jednym z najstarszych znanych narkotyków (obok marihuany i kokainy). Mak jako podstawowy surowiec opium był znany Sumeryjczykom, Egipcjanom, Persom, Chińczykom i Hindusom. Jego ojczyzną było dorzecze Eufratu i Tygrysu.

Roślina osiąga do 80 cm wysokości, ma białe
i czerwone kwiaty oraz główki nasienne w kształcie urny.

Duża część światowych dostaw tego narkotyku pochodzi z tzw. złotego trójkąta, rozległego terytorium Azji Południowo-Wschodniej, obejmującego część Birmy, Tajlandii i Laosu. Ten region geograficzny stał się pod koniec lat sześćdziesiątych
i na początku lat siedemdziesiątych największym światowym producentem opium, dostawcą około 700 ton rocznie.

Drugim punktem ogniskującym handel opium jest tzw. „złoty półksiężyc”, łuk lądu rozciągający się poprzez Azję Południowo-Wschodnią, na części terytorium Pakistanu, Iranu i Afganistanu.

Mak jest uprawiany głównie w chłodniejszych górskich, suchych regionach, na wysokości powyżej 1000 m n.p.m., ponieważ preferuje chłodne noce i gorące dni z długą ekspozycją na słońce.

Opium pozyskuje się z zielonych, niedojrzałych, dużych makówek, które zbiera się razem
z kawałkiem łodygi (10-15 cm), w okresie od czerwca do połowy sierpnia.

W procesie nacinania makówek przeprowadzanym o zachodzie słońca wydobywa się sok, który ulega koagulacji, a następnie poddawany jest suszeniu. Z powstałej masy lepi się brązowe kulki.

Opium zawiera wiele składników, w tym liczne alkaloidy: morfinę, kodeinę, thebainę (działające na układ nerwowy), a ponadto papawerynę, noskapinę, narceinę, nor-laudanozynę oraz retikulinę (mające wpływ rozkurczający na mięśnie gładkie).

Obecność thebainy wywołującej strychnino-podobne skurcze mięśni gładkich przeciwdziała jednemu z najgroźniejszych oddziaływań morfiny, zaburzeniom oddychania.

Dane historyczne:
Makówki Papaver somniferum były znane i wykorzystywane już w starożytnych cywilizacjach Persji i Mezopotamii. Dane archeologiczne dowodzą o korzystaniu z nich nawet przed 30 000 lat. Pierwsze zapiski dotyczące tej rośliny pochodzące sprzed 4000 lat p.n.e. opisują mak jako roślinę radości, która przynosi również dobry sen i ukojenie w bólu. W Egipcie preparaty Opium nazywano Thebacium, bowiem makówki były hodowane na obrzeżach stolicy Teb. Ciała faraonów i ich bliskich były zawsze grzebane z tą rośliną przy boku, o czym świadczą jej odciski
w sarkofagach.

Staroegipskie papirusy podają, że ówcześni lekarze stosowali Opium jako środek uśmierzający ból. Opium od wieków znane było w krajach basenu Morza Śródziemnego jako środek „zdolny powstrzymywać dzieci od zbyt silnego krzyku”.
Starożytni Grecy i Romanowie używali Opium jako leku uspokajającego i nasennego. Homer nawiązał do efektów oddziaływania tej rośliny w swej „Odysei” relacjonując, jak Helena pomogła Telemachusowi wydobyć się z depresji, sekretnie wsypując proszek do kielicha z winem, którym go uraczyła.
Rozpuszczona substancja „zamordowała smutek i gniew, co pozwoliło pozbyć się wszystkich bolesnych wspomnień. Nikt, kto połknął rozpuszczoną w winie substancję, nie był w stanie uronić ani jednej kropli łzy, nawet gdy śmierć zabrała mu matkę lub ojca, albo gdy brata lub syna przebito na wylot mieczem, a on był tego świadkiem.”
Dalej pisze o Opium jako napoju „który znosi ból, kłótnie oraz daje zapomnienie krzywd”.
Do bardziej znanych narkomanów pijących codziennie opiumową miksturę należał Cezar Marek Aureliusz, którego lekarzem był Galen. Jeszcze na przełomie XV i XVI w. Paracelsus zalecał preparat z Opium pod nazwą Laudanum jako eliksir życia. Opium w ciągu wieków przyjmowało różne nazwy, m.in.: mekonin, diakodon, thebaicum, laudanum itp.
Hypnos i Somnos – bogowie snu, grecki i romański – byli zawsze uwieczniani w strojach przyozdobionych makówkami, albo dzierżyli je symbolicznie w dłoniach.
Bliźniaczy bracia, Hypnos i Thanatos, bogowie snu i śmierci, byli zawsze przedstawiani w koronach z makówek uświadamiając Grekom, że sen wywołany Opium może być snem na wieki.

Mawiano: „Jak piękna jest śmierć i jej brat, sen”.

Obraz homeopatyczny Opium:
Tradycyjnie wszystkie homeopatyczne dyskusje na temat Opium zaczynają się od ostrzeżeń przed allopatycznym jego stosowaniem, bowiem skutecznie maskuje symptomy mające wartość homeopatyczną podczas poszukiwania właściwego dla pacjenta leku.

Lęk i jego konsekwencje spotykamy u większości ofiar katastrof. Przerażenie, strata bliskich, utrata mienia, wywołują różnie nasilone objawy niepokoju, histerii albo zupełnego odrętwienia, paraliżu na poziomie mentalnym i fizycznym. Nawet samo wspomnienie o tragedii może wyzwalać takie reakcje organizmu.

Mind-a/f-fright; accident; from sight of an (dolegliwości z powodu strachu u świadka wypadku)
Mind-a/f-fright; old fright (dolegliwości z powodu doświadczonego w przeszłości strachu)

Bóle głowy, drgawki, drżenia, bezsenność, pląsawica będące konsekwencją lęku i przerażenia zwykle dobrze poddają się działaniu homeopatycznego Opium, obok Aconitum.

Generals; catalepsy; fright, after (katalepsja po strachu)
Generals; chorea; excitement, from; emotional (pląsawica po podnieceniu emocjonalnym)
Generals; convulsions; grief, after (drgawki po żalu)
Generals; convulsions; shock, after (drgawki po szoku)
Mind; unconsciousness; emotion, after (utrata przytomności po emocjach)

Kent podkreśla, iż w związku z silną podatnością pacjenta Opium na trwogę, reakcją zwykle spotykaną jest „odlot” prowadzący do wycofania się w swój własny świat.

Opium jest najważniejszym i najczęściej wskazanym środkiem w leczeniu konsekwencji krzywdzących wpływów z zewnątrz w okresie życia płodowego.

Znany jest stan śpiączki lub stan bliski śmierci, gdy ciało i dusza są prawie rozdzielone od siebie, jak w czasie snu, a życie wisi na włosku.
Osoba, której pisane jest „powrócić”, ma uczucie jakby pozostawała we śnie, jest odrętwiała i zdominowana strachem, a ciało jakby nie należało do niej.
Jakie okoliczności mogą mieć tak silny wpływ na kobietę w ciąży, że jej nienarodzone dziecko może zachorować?
Takich przykładowych sytuacji może być kilka:
1) Niechciana ciąża.
2) Myśli lub zamiary dotyczące aborcji, po-ronienia, śmierci noworodka.
Mind; fear; pregnancy, during; abortion in latter part, of (lęk przed poronieniem w zaawansowanej ciąży)
3) Lęk matki w sytuacji zagrażającej jej życiu (wojna, wypadek, katastrofa, napad, gwałt).
Mind; fear; murdered, of being (lęka się, że zostanie zamordowana)
4) Komplikacje w czasie porodu (zacisk pępowiny, zła pozycja płodu, łożysko przodujące, ciąże mnogie).
5) Przedwczesny poród i zabiegi podczas porodu (cesarskie cięcie, kleszcze, vacuum).
6) Smutek i rozpacz matki z powodu śmierci bliskich.
7) Wpływ ingerencji allopatycznych (narkotyki, leki przeciwbólowe, opiaty, hormony, antybiotyki)
Wszystkie te stany mają wspólny wątek: uczucie odrzucenia, braku miłości, niedostatek naturalnego ciepła, bezpieczeństwa, bycia otoczonym opieką.

Lęk przed strachem tkwi głęboko.
Mind; fear; fright; previous fright, because of a (lęk przed strachem wzbudzany wcześniej doś-wiadczonym przerażeniem)

Wycofanie w swój świat wewnętrzny, odpoczynek w „przyjemnej nicości” i niereagowanie na świat zewnętrzny, stanowi o możliwości przetrwania w sytuacjach niewyobrażalnie trudnych.

Nawet głośny krzyk ani szturchanie nie są w stanie przywrócić do rzeczywistości osoby znajdującej się w niebiańskim świecie imaginacji i błogostanu. Według Galena, rzymski cesarz Marek Aureliusz dobierał sobie dawkę Opium w zależności od tego, czy chciał zapaść w sen, czy tylko czuć się doskonale podczas wykonywania swoich cesarskich obowiązków.

U osoby w stanie Opium uderzający jest stan spokoju, potrzeba odizolowania się od otoczenia.

Według Kenta najbardziej charakterystyczne dla Opium są: brak bólu, bezruch i odrętwienie – chory o nic nie pyta i na nic nie narzeka.
Mind; complaining; never (nigdy się nie skarży)
Mind; asking; nothing, for (o nic nie pyta)

Nawet utrata najbliższych, rodzinne nieszczęścia nie są w stanie go poruszyć. Obojętność zarówno na ból jak i na przyjemności.
Mind-unfeeling (nieczuły)

Ospałość, spowolnienie, bezruch należą do kluczowych objawów leku.
Brak aktywności może wyrażać się również brakiem reakcji na właściwie dobrany lek homeopatyczny.
Generals; remedies fail to act; well selected remedies (dobrze dobrane leki nie działają)
Pośpiech, nierozważna odwaga, śmiałość, a wręcz zuchwalstwo.
Nie boi się niczego (Mind; fearlessness), nic go nie wzrusza.
Mówi, że czuje się doskonale, niczego nie potrzebuje i pomimo obiektywnie ciężkiego stanu nie ma żadnych dolegliwości.
Mind; well; says she is well; sick, when very sick (mówi, że czuje się dobrze, gdy jest bardzo chory)
Twarz jest jakby zamroczona (besotted), rozdęta (bloated), przekrwiona, gorąca; oczy błyszczące, źrenice wąskie.
Umysł jest w stanie pomieszania, ale pacjent odpowiada na pytania, jeśli nie jest w stanie osłupienia (stupor).

Pacjent w stanie Opium może mieć różnorodne urojenia:
– własnej śmierci (Mind; delusion; dead he himself was)
– że jest się przestępcą, który będzie prześladowany (Mind; delusion; criminal, he is a; executed, to be)
– że zostanie zraniony, więc chce uciec (Mind; delusion; injury, about to receive injury, is)
– że jest daleko od domu i musi wracać (Mind; delusion; home; away from home, he is; must get there)

Bezbólowość dolegliwości zwykle związanych z występowaniem bólu jest jedną z głównych cech tego środka.
Generals; painlessness of complains usually painful.

Owrzodzenia, rany, które nie bolą, nie ziarninują, nie goją się ani nie reagują na bodźce termiczne, po podaniu Opium zaczynają się leczyć. Hahnemann podkreślał, że Opium było jedynym lekiem homeopatycznym, który w próbach lekowych nie wywołał nawet najmniejszej reakcji bólowej u probantów. Należy jednak podkreślić, iż w wyniku „efektów wtórnych” działania Opium probanci doświadczali wielu objawów bólowych i cechowali się nadmierną wrażliwością na ból, zarówno fizyczny, jak i psychiczny, byli niespokojni, pobudzeni, nadwrażliwi na wszelkie bodźce, nie mogli zasnąć.

Coleridge napisał: „Jak ignorant dałem się skusić i wszedłem na przeklętą drogę uzależnienia od Opium. Miesiącami byłem przywiązany do łóżka z powodu nieznośnych bólów i obrzęków kolan. W prasie medycznej, na nieszczęście moje, przeczytałem o niezwykłej skuteczności wcierania laudanum w bolące stawy z równoczesnym przyjmowaniem go doustnie. To zadziałało jak cud. Mogłem znów cieszyć się możnością poruszania się, dobrym apetytem i pogodą ducha przez blisko 2 tygodnie. Aż tu nagle cudowny specyfik zakończył swą misję”.
Zakończenia tej opowieści dokonał już ktoś inny: „ponowne przyjęcie laudanum przywiodło przerażający lęk, koszmarne bóle, niemożność nabrania powietrza i śmierć” Grangeorge powiedział: „…na ziemi musimy dokonywać wyboru pomiędzy przyjemnością najpierw, a cierpieniem później – będąc uzależnionymi – albo cierpieniem najpierw, a potem przyjemnością – będąc sportowcem”

W stanie Opium obserwuje się niemożność uświadomienia sobie siebie i realności otoczenia, jakby stan zamrożenia zdolności percepcji i dokonywania rzeczowej oceny, która jest wypaczona, a nawet przewrotna. Stan Opium opisuje się jako euforyczny, marzycielski, z uczuciem bezgranicznej rozkoszy, błogości i spokoju wewnętrznego, uczuciem jakby z pogranicza jawy i snu.
Mind; blissfulfeeling
Mind; dream, as if in a
Mind; delusions; pleasing delusions

Pozostałe ważne objawy kluczowe Opium:
1/ Wzmożona potliwość; gorące poty (Perspiration; hot), gorąca głowa, łóżko wydaje się gorące, <goraco,< ekspozycja na słońce, <gorące łóżko, >zimno
2/ Ogromna senność po urazie głowy, po zabiegach chirurgicznych, gdy pacjent pozostaje jakby w letargu (Sleep; comatose; continued);

pogorszenie podczas snu, dolegliwości zaczynają się podczas snu (Generals; sleep; during sleep agg.)
3/ Zawroty głowy i brzęczenie w uszach, jakby pszczoły (Vertigo; accompanied by; ear, noises in); uczucie zatkania uszu i niedosłuch
4/ Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych; twarz ciemnoczerwona (Face; discoloration; red;dark red) obrzęknięta, gorąca, spocona, albo naprzemiennie czerwona i blada (Face; discoloration; red; alternating with; paleness); źrenice zwężone szpilkowato (Eye; pupils; contracted; pinpoint; to a); porażenie jelit (Abdomen; paralysis of intestines; charczący oddech (Respiration; stertorous)
5/Paralityczna atonia jelit i pęcherza ( np. po laparotomii) laparotomy, after; odwrócona perystaltyka jelit (Abdomen; peristalsis; reversed) stolce twarde, ciemne w postaci „kozich bobków” (Stool; sheep dung, like).

Kategorie: Materia Medica

error: Content is protected !!